Valberedning

Varje år på årsstämman väljs det kommande årets styrelse. Förslag  på medlemmar till styrelsen föreslås av valberedningen.

Valberedningen består av tre boende i BRF Malmgården som träffar och intervjuar de som är intresserade av att ingå i styrelsen. Är du intresserad av att delta i BRF Malmgårdens styrelse? Kontakta valberedningen genom att maila till info@malmgarden.org.