Styrelsen i BRF Malmgården

Styrelsen 2017/2018 i BRF Malmgården består av medlemmar boende i huset. Styrelsen har sammanträde en gång per månad. Frågor och ärenden som medlemmar vill ha behandlade på kommande sammanträde skall vara tillhanda senast föregående månads sista dag.

BRF Malmgården bildades 2007 och är förhållandevis en ny förening, vilket innebär flera utmaningar och många möjligheter. Varje år i maj hålls föreningens årsstämma – där bjuds alla medlemmar in att ta ställning till lagda motioner samt få ta del av övergripande information. På årsstämman väljs även kommande års styrelse. Är du intresserad av att delta i BRF Malmgårdens styrelse så uppmärksamma valberedningens anslag under våren.

FAQ
– Felanmälan angående  fastigheten ställs till vår förvaltare Sydsverige Entreprenad.
Frågor angående ekonomi ställs till vår förvaltare, Bonea.
Riktlinjer för andrahandsuthyrning och renoveringstillstånd återfinns under respektive rubrik och under vanliga frågor.

Styrelsen av tidsbrist tyvärr inte möjlighet att besvara frågor som redan omfattas av våra
stadgar, årsredovisning, trivsel- och ordningsregler eller allmänna föreskrifter

Kommunikation med styrelsen sker skriftligen via föreningens fysiska brevlåda på Ehrensvärdsgatan 9, 212 13 Malmö

BRF Malmgårdens styrelse 2017/2018 består av:

 • Roine Tälth Borgstrand, ordförande
 • Mattias Larsson, Vice ordförande
 • Monique Fransen, Kassör
 • Jasmin Holm, Ledamot
 • Torbjörn Håkansson, Ledamot
 • Johan Åkerhjelm, Suppleant
 • Frans Gillberg, Suppleant
 • Bo Nordström, Ledamot
 • Anders Johansson, Ledamot
 • Madeleine Nilsson, Suppleant
 • Gabriella Cederström, Suppleant