Frågor och svar

Sidan är under uppdatering.

Frågor om renovering:
Jag vill renovera mitt kök – vad behöver jag veta då?
Läs igenom våra renoveringstips här på hemsidan där får du den mesta information du behöver när du renoverar ditt kök. Och glöm inte att kontakta styrelsen ifall du ska göra väsentliga förändringar av väggar, köksrenoveringar, installation av disk- och tvättmaskin, ingrepp i ledningar mm.

Jag vill installera spisfläkt i mitt kök.
Kolfilterfläkt går bra att installera om den inte kopplas mot ventilationskanal. Läs mer om varför endast kolfilter är tillåten här på hemsidan. 

Jag vill renovera mitt badrum – vad behöver jag veta då?
Arbeten måste utföras på ett fackmannamässigt sätt och följa gällande normer enligt ”Säker vatteninstallation”. Kräv att din hantverkare är certifierad enligt dessa normer. Läs mer om våra renoveringstips av badrum här på hemsidan. 

Frågor om tvättstugan:
Jag behöver ny kolv till tvättstugan så att jag kan boka tvättid. 
Gör en felanmälan hos vår förvaltare Sydsverige Entreprenad AB så kommer vaktmästaren att kontakta er.

Lägenheten:
Om mitt fönster går sönder vad gör jag då?
Om en ruta går sönder följer gällande: den inre rutan betalas av bostadsrättsinnehavaren, medan den yttre bekostas av föreningen. Gör en felanmälan hos vår förvaltare Sydsverige Entreprenad AB så kommer vaktmästaren att kontakta er och berätta för er vad som behöver göras.

Jag saknar brandvarnare.
Kontakta vår förvaltare 

Jag tror jag har en vattenläcka. Vad gör jag?
Gör en felanmälan till vår  förvaltare så kommer de att kontakta dig. 

Det är kallt i min lägenhet om vintern.
Gör en felanmälan till vår förvaltare så kommer de att kontakta dig för att undersöka varför det är kallt i din lägenhet.

Vid regn så kommer det in vatten via våra fönster.
Undersök först ifall du kan byta listorna runt fönstret, www.vattenfall.se/sv/checklista-tata-fonster.htm, om inte, gör en felanmälan till vår förvaltare så kommer de att kontakta dig. 

Jag vill hyra ut min lägenhet i andrahand
Fyll i andrahandsansökan här på hemsidan. 

Vilka skyldigheter har jag som bostadsrättsinnehavare?
Läs igenom Brf Malmgårdens stadgar. 

Hur gör jag för att byta namn på dörren eller i trappuppgången? 
Kontakta vår förvaltare 

Jag behöver en ny nyckel till porten
Kontakta vår förvaltare 

Jag har tappat mina nycklar och behöver byta lås
Kontakta vår förvaltare 

Vad är den aktuella portkoden?
Vi byter kod var tredje månad, kontakta vår förvaltare. 

Gården:
Varför får jag inte ha bensindriven moped på gården?
Det är pågrund av brandrisken som vi inte får ha bensindrivna fordon på gården. Det är dessutom krav från brandskyddsmyndigheten.

Jag vill grilla på gården, vilka regler har vi i BRF Malmgården?
Grilla uppe på de stenbelagda ytorna uppe på platån, och inte på gräset, då det kan ge fula fläckar eller vara medföra en brandfara. Håll även utkik efter kommunens rekommendationer om brandförbud.  Töm grillen i tunnan vid staketet mot Drottninggatan, på samma ställe ställer du din grill efter ni har grillat – så minskar vi risken för att någon kan skada sig på varm kol eller grillen.

Garaget:
Jag vill hyra garageplats
Hör av dig till vår förvaltare  så har de koll på ifall det finns lediga garageplatser just nu.

Styrelsens arbete:
Vad är systematiskt brandskydd?

Vad händer om jag hyr ut min lägenhet i andrahand olovligt?

Grannar:
Mina grannar stör.
I första hand prata med dina grannar. Och hjälper inte det så kontakta vår förvaltare så hjälper dig med att prata med dina grannarna.

Jag ska ha fest i min lägenhet, vad bör jag tänka på?
Sätt gärna upp en lapp så dina grannar är medvetna om festen så dem kan meddela om dem störs av ljudnivåen. Tänk även på att sänka volymen efter 22.

Jag tror att min granne hyr ut i olovligt i andrahand
Kontakta styrelsen

Ekonomi:
Jag har frågor om avgiften eller hyran?
Hör av dig till vår ekonomiska förvaltare Bonea.

Övrigt:
Vad har vi för el?
Vi har trefas växelström i lägenheterna (400V, 16 A).

Jag vill ha ett extra förråd
Kontakta vår förvaltare så hjälper han dig att se ifall vi har några lediga förråd. 

Vi har haft inbrott i vårt förråd
Kontakta vår förvaltare, så hjälper han dig med vilka åtgärder som behöver göras.

Vet föreningen var närmaste hjärtstare finns?
Titta på hemsidan http://www.hjartstartarregistret.se/ för att se var närmaste hjärtstartare finns .