För mäklare

Vid försäljning tar mäklaren kontakt med vår ekonomiska förvaltare för att få handlingar och uppgifter om lägenheten och föreningen.  Innan överlåtelse ska renoveringsregler, trivselregler och stadgarna vara påskrivna av köparen. Dessa fås av den ekonomiska förvaltaren men kan också skrivas ut här i PDF.

Texten och bilderna nedan får mäklare som säljer lägenheter i BRF Malmgården använda fritt:

Föreningen bildades 2007.Det finns 281 lägenheter i huset. Det finns ca. 30 hyreslägenheter. Ett 10-tal butikslokaler. Ett 30 -tal vinds- och källarelokaler. Föreningen har ett underjordiskt garage med 50 platser. En liten plats kostar 657kr/månad, en stor plats 808kr/månad och en MC-plats kostar 450kr/månad. Det är för närvarande kö till platserna.

Föreningen har renoverat tappvatten- och elstammarna i huset och även all el inne i lägenheterna. Detta stod klart våren 2012. Relining för alla avloppsstammar är ej ännu gjorda. Två avloppsstammar är akut relinad på grund av vattenskada. Denna ena stammen är på Döbelnsgatan 6 och den andra på Drottninggatan 6B.

Garageporten är bytt hösten/vintern 2013.

Föreningen har sopsugsystem. Detta installerades 1994. Olika delar av systemet är renoverat under årens lopp. Föreningen har övrig sopsortering på två ställen på gården, det ena är beläget längs med Drottninggatan på gården och det andra i hörnan Kungsgatan 29.