BRF Malmgårdens lokaler

Det finns  ett 10-tal butikslokaler i markplan, och ett 30-tal                               vinds- och källarlokaler.