Kontaktvägar och felanmälan

Kommunikation med styrelsen sker i första hand skriftligen via föreningens fysiska brevlåda på Ehrensvärdsgatan 9, 212 13 Malmö

NOT. tidigare info-mail är för närvarande inte i drift.

Felanmälan
– Felanmälan eller frågor angående  fastigheten ställs till vår förvaltare Sydsverige Entreprenad.

Felanmälan eller frågor angående ekonomi ställs till vår förvaltare, Bonea.

Riktlinjer för andrahandsuthyrning och renoveringstillstånd återfinns under respektive rubrik och under vanliga frågor. Skriftliga svar lämnas på postlåda.

Styrelsen av tidsbrist tyvärr inte möjlighet att besvara frågor som redan omfattas av våra
stadgar, årsredovisning, trivsel- och ordningsregler eller allmänna föreskrifter. Vänligen respektera detta och följ den information och det underlag som webbsidan innehåller.

Information kring pågående fasadrenovering

Fasadrenoveringen är nu i full igång och och fler byggställningar planeras reses löpande. Precis som tidigare informerats kommer arbetet att fortsätta etappvis och nästa etapp blir vidare på  Kungsgatan, Ehrensvärdsgatan och slutligen avslutas på den del av Drottninggatan som kvarstår. Totalt kommer arbetena pågå cirka ett år och närmare tidsangivelser som gäller för respektive etapp kommer att delges av entreprenören. Entreprenören kommer också att kontakta dig när de behöver komma in i din lägenhet för att byta fönster.

Naturligtvis kan inte störningar undvikas vid ett sådant här underhållsarbete men det hoppas vi du har förståelse för och efter att arbetena är klara kommer vi ha en återställd fasad funktions- och utseendemässigt med originalfärgsättning och nya fönster med modern komfort.

Det är av stor vikt att entreprenören får tillträde till din lägenhet i samband med fönsterbyte och har du inte uppdaterat dina kontaktuppgifter i vårt medlemsregister ber vi dig omgående kontakta vår ekonomiska förvaltare BoNeaså att vi med säkerhet har möjlighet att få kontakt med dig. Vet du att du kommer vara bortrest under renoveringstiden som gäller för din lägenhet lämna nyckel till släkting eller vän som har möjlighet att släppa in entreprenören.

Mvh Styrelsen Brf MalmgårdenFasadrenovering presentation 2017-18

INFORMATIONSBREV april 2017

Renovering av ytterfasad och fönster
Styrelsen har i dagarna slutfört upphandlingen av fasadrenovering och fönsterbyten. Arbetena påbörjas i augusti 2017 och ska vara färdigställda i juli 2018. Arbetet kommer att delas in i etapper och mer detaljerad information om arbetet och tider för etappernas genomförande kommer att lämnas efterhand. Entreprenören medverkar vid årsstämman den 3 maj för att presentera sig och informera om arbetet. Detta är alltså ännu en god anledning att delta i årsstämman, som börjar kl 19:00 på Värnhemsskolan (stora ingången från Kungsgatan). Kallelse och handlingar skickas ut i god tid innan stämman.

Kungsloppis
Kungsgatans gemensamma loppis på gårdarna runt Kungsgatan genomförs i år lördagen den 13 maj. Vi har fått en förfrågan om att medverka och behöver då en kontaktperson från föreningen som håller i arrangemanget för föreningens del.

Angående extra namnlappar på postlådorna
Det förekommer en hel del improviserade namnlappar på trapphusens postlådor. Eftersom detta ser tråkigt ut och dessutom gör att frågor uppstår om vem som egentligen bor i lägenheterna, kommer alla sådana tillägg att tas bort. Alla som har giltiga skäl att komplettera eller byta namn på postlådan, exempelvis p g a godkänd andrahandsuthyrning, ombeds att vända sig förvaltaren jonas.borna@sydsverigeab.se, tel: 0766-35 19 19.

Gårdsdag 23 april
Som framgår av anslag i trapphusen blir det en gårdsdag söndagen den 23 april. Dagen kommer att ägnas åt diverse underhållsarbete på gården och vi uppmanar alla medlemmar att delta. Under dagen är också representanter från styrelsen på plats i styrelselokalen (Ehrensvärdsgatan 9) för att informera om kommande renoverings-planer och besvara frågor.

Påminnelse om årsstämma den 3 maj
Föreningens årsstämma kommer som tidigare meddelats att hållas onsdagen den 3 maj, kl 19:00, på Värnhemsskolan. Kallelse och handlingar kommer att skickas ut i god tid innan stämman.

Skaffa dig en bostadsrättsförsäkring
Styrelsen påminner om att Brf Malmgården inte har någon kollektiv försäkring för föreningens bostadsrättslägenheter. Som bostads-rättshavare rekommenderar vi dig därför att ha en egen bostads-rättsförsäkring för att skydda dig från ersättningskrav för skador i lägenheten som enligt stadgarna är ditt ansvar och därmed inte ersätts av föreningens fastighetsförsäkring.

Ny vaktmästare

Vi har i veckan fått en ny vaktmästare som heter Göran då Joakim valt att gå vidare i sin karriär.

Styrelsen tackar Joakim för det goda arbetet han utfört och önskar honom lycka till.

Vi hälsar Göran välkommen till Malmgården.

Lämna in era motioner till årsstämman 2017

Välkomna till Brf Malmgårdens ordinarie årsstämma den 3 maj kl 19.00 (insläpp från kl 18.30) på Värnhemsskolan.

Mer information, kallelse, årsredovisning, motioner och motionssvar kommer i brevlådan inom kort.

Motioner till årsstämman
Motioner till årsstämman är ni välkomna att lämna in via vår brevlåda på Ehrensvärdsgatan 9 eller via formuläret här på hemsidan. Senast den 28/2 måste de vara inne för att behandlas på stämman.

Bredband från Bredbandsbolaget

Nu är bredbandet ”i drift”! Alla medlemmar bör ha fått ett informationsblad i sina brevlådor men ändå har det uppstått  tvivel och frågor kring bredbandet, så detta är ett försök att förtydliga vad som måste göras innan vi kan börja surfa.

Det man måste göra är att ringa nummer 0770-777 000 och beställa sina tjänster. Vill man bara ha bredband som ingår i månadsavgiften så måste man ändå ringa och beställa en router. Ange kampanjkod ”fristart”. Det kostar inget att låna router, ev. får man betala fraktavgift. Vill man bygga på med fler tjänster så hjälper Bredbandsbolaget oss att hitta rätt i denna djungel.

Håll ut, snart har vi stans snabbaste bredband!

Bredbandsinstallation

Hej!

Vi har nu påbörjat installation av bredband i huset och nu kommer det påbörjas installation av bredbandsuttag i era lägenheter.
Den detaljerade projektering och tidplan som det möjlig att göra en inventering och bilda oss en uppfattning om hur det ser ut invändigt i era lägenheter har nu tagits fram.

Vår leverantör Cable Quick behöver komma in i era lägenheter en bestämd dag och tid för installering av kabelstammar och uttag. Detta besök kommer att ta max 1-2 timmar.

Planerad driftstart är den 1 juli 2016.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen
Cable Quick AB

Separat information med datum och tid kommer att delas ut vecka 18.

INFORMATIONSBREV februari 2016

Sopor
Sophus nummer två börjar att ta form. Vi jobbar ständigt på att ha rätt antal tunnor för olika typer av sopor men det är inte helt lätt med logistiken. Det som gäller är att om en specifik tunna är full på ena stället, gå till nästa. Ställ inte sidan om eller på marken. Det är allas vårt ansvar att hålla snyggt och rättsorterat.


Inbrott i källaren

Tyvärr är det en hel del som drabbats av inbrott i sina källarförråd den senaste tiden. Vi har i styrelsen diskuterat fram och tillbaks hur vi ska komma till rätta med problemen och vi fortsätter att arbeta med det. Det är många faktorer som spelar in men vi måste alla hjälpas åt att hålla våra dörrar stängda och låsta. Se er om när ni passerar portarna, det är vanligt att obehöriga ”slinker” in när porten är öppen. Dra igen källardörrarna efter er så att de stängs ordentligt.

Öppet hus
Vi kommer att ha öppet hus i vår lokal på Ehrensvärdsgatan 9. Ni är välkomna den 6/3 kl 10.00 – 11.00. Välkomna!

Motioner till årsstämman
Motioner till årsstämman är ni välkomna att lämna in antingen via mail: info@malmgarden.org eller i vår brevlåda på Ehrensvärdsgatan 9. Senast den 7/3 måste de vara inne för att behandlas på stämman.

Lediga lokaler
Vi har en del lediga lokaler i huset. Se hemsidan eller kontakta Jonas Börnå, Sydsverige Entreprenad AB, tel: 0766-35 19 19

Bredbandsinstallation
Arbetet med att dra kablar i källaren har påbörjats. I nuläget har vi inte någon tidsplan. Så fort vi vet mer kommer vi att informera.