Andrahandsuthyrning

Godkända skäl för andrahandsuthyrning i BRF Malmgården är: arbete/studier på annan ort, eller prov på samboskap.

Andrahandsuthyrning kan beviljas ett år åt gången, men max två år om du ska arbeta eller studera på annan ort. Och ett halvår åt gången, men max ett år om du ska prova på samboskap.

Föreningen tar ut en avgift från bostadsrättshavaren på 10% av prisbasbeloppet.

För att kunna handlägga förfrågan om andrahandsuthyrning fyll i nedanstående formulär.
Beslut om godkännande tas på kommande styrelsemöte. Vid godkännande så skickas kontrakt till vår ekonomiska förvaltare. Läs våra regler om andrahandsuthyrning här

Andrahandskontrakt
För att nya ärenden skall kunna tas upp måste styrelsen ha ansökan till hands vid månadsslut för att kunna ta upp det för beslut under nästkommande månad. Nedanstående kontrakt fylls i komplett och lämnas i föreningens postlåda på Ehernsvärdsgatan 9.

Andrahandsuthyrning Kontrakt Malmgården laddas ned här.