Information kring pågående fasadrenovering

Fasadrenoveringen är nu i full igång och och fler byggställningar planeras reses löpande. Precis som tidigare informerats kommer arbetet att fortsätta etappvis och nästa etapp blir vidare på  Kungsgatan, Ehrensvärdsgatan och slutligen avslutas på den del av Drottninggatan som kvarstår. Totalt kommer arbetena pågå cirka ett år och närmare tidsangivelser som gäller för respektive etapp kommer att delges av entreprenören. Entreprenören kommer också att kontakta dig när de behöver komma in i din lägenhet för att byta fönster.

Naturligtvis kan inte störningar undvikas vid ett sådant här underhållsarbete men det hoppas vi du har förståelse för och efter att arbetena är klara kommer vi ha en återställd fasad funktions- och utseendemässigt med originalfärgsättning och nya fönster med modern komfort.

Det är av stor vikt att entreprenören får tillträde till din lägenhet i samband med fönsterbyte och har du inte uppdaterat dina kontaktuppgifter i vårt medlemsregister ber vi dig omgående kontakta vår ekonomiska förvaltare BoNeaså att vi med säkerhet har möjlighet att få kontakt med dig. Vet du att du kommer vara bortrest under renoveringstiden som gäller för din lägenhet lämna nyckel till släkting eller vän som har möjlighet att släppa in entreprenören.

Mvh Styrelsen Brf MalmgårdenFasadrenovering presentation 2017-18