INFORMATIONSBREV april 2017

Renovering av ytterfasad och fönster
Styrelsen har i dagarna slutfört upphandlingen av fasadrenovering och fönsterbyten. Arbetena påbörjas i augusti 2017 och ska vara färdigställda i juli 2018. Arbetet kommer att delas in i etapper och mer detaljerad information om arbetet och tider för etappernas genomförande kommer att lämnas efterhand. Entreprenören medverkar vid årsstämman den 3 maj för att presentera sig och informera om arbetet. Detta är alltså ännu en god anledning att delta i årsstämman, som börjar kl 19:00 på Värnhemsskolan (stora ingången från Kungsgatan). Kallelse och handlingar skickas ut i god tid innan stämman.

Kungsloppis
Kungsgatans gemensamma loppis på gårdarna runt Kungsgatan genomförs i år lördagen den 13 maj. Vi har fått en förfrågan om att medverka och behöver då en kontaktperson från föreningen som håller i arrangemanget för föreningens del.

Angående extra namnlappar på postlådorna
Det förekommer en hel del improviserade namnlappar på trapphusens postlådor. Eftersom detta ser tråkigt ut och dessutom gör att frågor uppstår om vem som egentligen bor i lägenheterna, kommer alla sådana tillägg att tas bort. Alla som har giltiga skäl att komplettera eller byta namn på postlådan, exempelvis p g a godkänd andrahandsuthyrning, ombeds att vända sig förvaltaren jonas.borna@sydsverigeab.se, tel: 0766-35 19 19.

Gårdsdag 23 april
Som framgår av anslag i trapphusen blir det en gårdsdag söndagen den 23 april. Dagen kommer att ägnas åt diverse underhållsarbete på gården och vi uppmanar alla medlemmar att delta. Under dagen är också representanter från styrelsen på plats i styrelselokalen (Ehrensvärdsgatan 9) för att informera om kommande renoverings-planer och besvara frågor.

Påminnelse om årsstämma den 3 maj
Föreningens årsstämma kommer som tidigare meddelats att hållas onsdagen den 3 maj, kl 19:00, på Värnhemsskolan. Kallelse och handlingar kommer att skickas ut i god tid innan stämman.

Skaffa dig en bostadsrättsförsäkring
Styrelsen påminner om att Brf Malmgården inte har någon kollektiv försäkring för föreningens bostadsrättslägenheter. Som bostads-rättshavare rekommenderar vi dig därför att ha en egen bostads-rättsförsäkring för att skydda dig från ersättningskrav för skador i lägenheten som enligt stadgarna är ditt ansvar och därmed inte ersätts av föreningens fastighetsförsäkring.